Büyük Güçte Isı Pompası Sistem Örneği

Vi_Mn

Viessmann Manisa Fabrikası ısıtmada atık ısı ve dış hava kullanmakta, Antifriz/Su ısı pompası ile verimli bir şekilde soğutma yapmaktadır.

Sürdürülebilir bina tasarımı

Viessmann Manisa Fabrikası sürdürülebilir bina tasarımının güncel standartlarını karşılamaktadır. Bina planlama aşamasında iken bununla ilgili iddialı hedefler koyulmuştur. Bu temeller üzerine pazardaki mevcut teknolojileri kullanarak en yüksek verimlilik taleplerini ve yapı standartlarını karşılayan sürdürülebilir bir bina inşa edilmiştir. Bunun da ötesinde güneşten en yüksek seviyede faydalanmayı sağlayan fakat binanın gereksiz ısınmasını önleyen doğrultuda bir bina yerleşimi seçilmiştir. 

Tamamıyla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla soğutma

Gaz, motorin veya kömür gibi fosil yakıtların kullanılmadığı fabrikada ısıtma ve soğutma tamamen 5 adet hava kaynaklı ısı pompası ile yapılmaktadır. Isı pompaları ile elde edilen soğutma sayesinde yazın en sıcak döneminde bina içerisindeki sıcaklık dış ortama göre 10 K daha düşük olmaktadır.

Entegre enerji geri kazanımı

Deney standlarında oluşan atık ısı 10m³’lük bir akümülasyon tankına aktarılmaktadır. Bu tank toplam 360 kW kapasiteli 2 adet Antifriz/ Su ısı pompası için ısı kaynağı olarak görev yapmaktadır. Elde edilen ısı üretim alanlarında ve ofislerde bulunan yerden ısıtma sistemlerini besleyen diğer bir 10m³’lük akümülasyon tankına aktarılmaktadır. Ek olarak 3 adet su soğutmalı basınçlı hava kompresöründen yıl boyunca gelen atık ısı 20 m³ hacmindeki ikinci bir soğutma amaçlı akümülasyon tankına verilmektedir. Bu tanktan gelen ısı ile her birinin kapasitesi 340 kW’a göre tasarlanmış 3 adet Vitocal 300-G Pro ısı pompası beslenmektedir. Deney standlarından ve basınçlı hava kompresörlerinden gelen atık ısı yetmediği zaman ısı pompaları için gerekli primer enerji çatıda bulunan kuru soğutuculardan (“dry cooler”) sağlanmaktadır. Bir bina otomasyon sistemi ile binadaki tüm tüketiciler ve üreticiler kontrol edilmektedir. Isıtma veya soğutma talebi ile atık ısı ve uygun dış hava sıcaklığının mevcut olması kontrol edilmekte ve bütün sistemin en verimli şekilde çalışması sağlanmaktadır.

Isı pompası ile soğutma

Yüksek dış hava sıcaklıkları normalde iç ortam sıcaklıklarının 30 °C ve üzerine çıkmasına neden olmakla birlikte Manisa fabrikasının yeni üretim ve ofis alanlarında durum farklıdır. Isıtma amaçlı kullanılan ısı pompaları binayı dış hava sıcaklığının 10 K altına düşen sıcaklıklara kadar soğutmaktadır. Su soğutmalı basınçlı hava kompresörlerinin 20 m3 hacmindeki soğutma akümülasyon tankı aynı zamanda binanın soğultulması için kullanılmaktadır. Değişen soğutma talepleri ısı pompalarının devreye girip çıkması ile güvence altına alınmaktadır. Soğutma esnasında üretilen ısı ya kuru soğutucular tarafından dış havaya atılmakta veya geçiş mevsimlerinde ısıtma ihtiyacı olan bina bölümlerine gönderilmektedir. Dış hava sıcaklığının 14 °C‘nin altında olduğu dönemlerde soğutma “natural cooling” ile yapılmaktadır ve atık ısı fazla enerji harcamadan kuru soğutucular ile direkt dışarıya gönderilmektedir. 

500 kWp Fotovoltaik Sistemi

Viessmann Manisa fabrikasının çatısında elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılamakta olan bir fotovoltaik sistemi kurulmuştur. Her biri 260 Wp’lik yaklaşık 1900 fotovoltaik modülden kurulu olan sistemin toplam anma gücü yaklaşık 500 kWp’tir. Yıllık elektrik üretimi 750.000 kWh’den fazladır. 

Vitocal 300-G Pro_00004

Viessmann Manisa fabrika tesisat odası

Teknik Bilgiler
Isıtma Gücü: 3 x 343 kW (40ºC) + 2 x 250 kW (40ºC)

Soğutma Gücü: 3 x 290 kW (16ºC) + 2 x 180 kW (8ºC)

Çekilen Elektrik Gücü: 336 kW (Toplam)

Kullanılan Viessmann Isı Pompası Modelleri: 5 x Vitocal 300-G Pro

Fotovoltaik Sistem: Viessmann Vitovolt 1900 modül

 Kaynak: “Viessmann Büyük Güçte Isı Pompaları” teknik dökümanı.

Leave a Reply

*