Hizmetler

Isıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, basınçlı hava, kızgın yağ, buhar ve sıhhi tesisatlar, yangından korunma sistemleri, fosil yakıtlı enerji üretim tesisleri, kajenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, jeotermal sistemleri, alternatif enerji kaynaklı ısıtma ve soğutma sistemleri ile rüzgar ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji üretim sistemleri, endüstriyel proses tesisleri ve enerji geri kazanım tesislerinin taahhütü. Enerji Yönetimi. Taahhütünü gerçekleştirdiğimiz tüm branşlar için alternatif çözüm üretebilecek ve değer katabilecek teknolojik ürünlerle ilgili sektöründe lider uluslarası firmalarla partnerlikler. Mekanik tesisat sektörüne çözüm ve ürün tedarik hizmeti.